Sonntag's   Schlemmer   Frühstücksbuffet

Termine: Immer Sonntags außer an folgenden Terminen 2017 :

18. Juni/   9. Juli/   23.Juli   /   30: Juli   /   6. August   /   17. September/   8. Oktober


Abend   Schlemmer   Buffet

findet an folgenden Terminen 2017 statt: 

weitere Infos unter Aktuell

30. Juni   /    1. September    /   13. Oktober    /   24. November


 

Matjesbuffet

am 11. August 2017

weitere Infos unter Aktuell